Súťažný poriadok 2016

logo_stuobeztextu_13022. 02. 2016
Uverejňujeme


príloha

BODOVANIE 2016  
Súťažný poriadok aktualizovaný 14. 04. 2016 - po zmenách:
Senec Triathlon - zmenený na Pressburg Triathlon
Prestigio kros triatlon Kuchyňa - zrušené preteky 
M-SR v kros triatlone z Kuchyne preložené do Žiliny 

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur