Súťažný poriadok 2017

logo_stuobeztextu_13024. 03. 2017Uverejňujeme 

 

Upozornenie: SúPo 2017 upravený na základe elektronického hlasovania z 26. mája (SlPo duatlon a SlPo žiakov/nádejí)

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur