Vekové kategórie 2018

logo_stuobeztextu_130

 VV STÚ na svojom riadnom zasadnutí schválil vekové kategórie pre rok 2018:

VEKOVÉ KATEGÓRIE 2018

.se


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur