• Home
  • Súťažný poriadok

Slovenský pohár v zimnom triatlone 2018

t6 2015 wtt kraliky 198 kopiaSlovenský pohár v zimnom triatlone 2018: SlPo 2018 - ZIMNÝ TRIATLON 

.se


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur