Súťažný poriadok 2018

logo_stuobeztextu_130

 Uverejňujeme predbežné znenie základného dokumentu sezóny 2018:

SÚŤAŽNÝ PORIADOK 2018


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur