SÚŤAŽNÝ PORIADOK 2018 - doplnenie!

logo_stuobeztextu_130

Elektronickým hlasovaním Konferencia STÚ schválila doplnenie Súťažného poriadku 2018 o M-SR v triatlone zmiešaných štafiet.

Doplnený: SÚŤAŽNÝ PORIADOK 2018

SúPo 2018 so zvýraznením doplnkov: SÚŤAŽNÝ PORIADOK 2018

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur