ROZPIS SÚŤAŽÍ 2019

Uverejňujeme ROZPIS SÚŤAŽÍ 2019. Aktualizovaný: 20. júna 2019


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur