• Home
  • Súťažný poriadok

SÚŤAŽNÝ PORIADOK 2009

Uverejňujeme úplné znenie
SÚŤAŽNÉHO PORIADKU 2009
SÚŤAŽNÝ PORIADOK, schválený 21. 03. 2009, aktualizovaný 06. 04. 2009; 27. 04. 2009; 10. 06. 2009

SÚŤAŽNÝ PORIADOK 2008

Uverejňujeme úplné znenie
SÚŤAŽNÉHO PORIADKU 2008
SÚŤAŽNÝ PORIADOK, upravené 03. 04. 2008
- aktualizované 15. 04. 2008 - Duatlon v Martine preložený na 24. mája 2008!!!
- aktualizované 15. 05. 2008 - Duatlon v Trenčianskych Tepliciach preložený na 4. októbra 2008!!!

SÚŤAŽNÝ PORIADOK 2007

Uverejňujeme úplné znenie
SÚŤAŽNÉHO PORIADKU 2007
SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Upozorňujeme na zmenu termínu Starobystrického duatlonu - nový termín je 22. 09. 2007!

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur