Zápisnica č. 17/2019

STU LOGO koef maly6 4
ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia VV STÚ, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. septembra 2019 v Trenčianskch Tepliciach.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur