Zápisnica č. 23/2020

STU LOGO koef maly6 4
ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia VV STÚ, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. novembra 2020 v Hrabušiciach.

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur