• Home
  • Zápisnice VV STÚ

Zápisnica č. 2/2017

logo_stuobeztextu_13023. 03. 2017
ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia VV STÚ, ktoré sa uskutočnilo v Dolnom Kubíne dňa 11. marca 2017.
 

Zápisnica č. 1/2017

logo_stuobeztextu_13016. 02. 2017
ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia VV STÚ, ktoré sa uskutočnilo v Banskej Bystrici dňa 14. februára 2017.

Zápis č. 22

logo_stuobeztextu_13008. 12. 2016


 

Uverejňujeme zápisnicu č. 22 zo zasadnutia VV STÚ, ktoré sa uskutočnilo 6. decembra 2016 v Bratislave:
Zápis č. 21

logo_stuobeztextu_13023. 11. 2016


 

Uverejňujeme zápisnicu č. 21 zo zasadnutia VV STÚ, ktoré sa uskutočnilo 12. novembra 2016 v Leviciach:
World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur