Zoznam športových odborníkov k 1.12. 2019

STU LOGO 200

Zoznam športových odborníkov STÚ (k 1. 12. 2019).

ZOZNAM


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur