Zoznam rozhodcov STÚ

logo_stuobeztextu_130

Uverejňujeme kompletný zoznam registrovaných rozhodcov STÚ (ku dňu 13. 02. 2020) s uvedením kvalifikácie medzinárodného rozhodcu. 

 

 ZOZNAM REGISTROVANÝCH ROZHODCOV 

V roku 2019 sme po prvýkrát na Slovensku organizovali školenie medzinárodných rozhodcov pod hlavičkou ITU (Žilina, 15. - 17. august 2019). Zúčastnilo sa na ňom 17 frekventantov (15 zo Slovenska a 2 z Čiech). Pod vedením britského školitela Duncana Haugha z 15 slovenských frekventantov školenie úspešne zvládlo 10. K dovtedy 4 aktívnym ITU rozhodcom (M. Celerin, M. Czina, J. Drahovský, T. Drahovský) tak pribudlo 9 nových (jedným z riadnych absolventov bol aj Czina) medzinárodných rozhodcov z STÚ.  Toto, viac ako 100% navýšenie rozhodcov s ITU kvalifikáciou je dôležité z pohľadu organizácie EYOF 2021. Najúspešnejšie školenie v Žiline zvládli dve mladé dievčatá - triatlonistka Rebeka Koreňová a prekvapujúco Lenka Bystrická, pre ktorú to bol vôbec prvý kontakt s triatlonom. 

 

Noví rozhodcovia s kvalifikáciou ITU - 1. stupeň:

Denis Barna
Lenka Bystrická
Jaroslav Cisár
Dominika Holecová
Tereza R. Koreňová
Miroslava Ozoráková
Zuzana Szabóová                 
Silvia Švecová                    
Jozef Vrábel

 

Všetci účastníci ITU školenia, ktorí dovtedy nemali absolvované školenie rozhodcov STÚ, získali v Žiline oprávnenie rozhodcu STÚ.

Noví rozhodcovia s kvalifikáciou rozhodca STÚ - 1. stupeň:

Zuzana Daňová
Marián Pavuk
Gabriel Suchý 

 

 

V súčasnosti ITU eviduje 12 rozhodcov zo Slovenska s medzinárodnou ITU licenciou 1. stupňa a jedného rozhodcu 2. stupňa - Mariána Czinu.

Meno a priezvisko stupeň Platnosť do
Denis Barna 1 2023
Lenka Bystrická 1 2023
Milan Celerin   1 2021
Jaroslav Cisár 1 2023
Marián Czina                      2 2023
Jozef Drahovský 1 2021
Tadeáš Drahovský 1 2022
Dominika Holecová 1 2023
Tereza R. Koreňová 1 2023
Miroslava Ozoráková 1 2023
Zuzana Szabóová 1 2023
Silvia Švecová 1 2023
Jozef Vrábel 1 2023

 

Prvými rozhodcami s ITU certifikátom boli Jaroslav a Jozef Jurášek z roku 1993 (Echternach). Z aktívnych slovenských rozhodcov certifikát ITU rozhodcu stratilo platnosť dvom rozhodcom z dôvodu nečinnosti.

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur