Zoznam talentovaných športovcov STÚ v roku 2020

Uverejňujeme zoznam talentovaných športovcov STÚ v roku 2020 (podľa zákona o športe č. 440/2015 Z.z., § 4 ods. 5.) schválený delegátmi XXXIII. konferencie STÚ v marci 2020:

Zoznam talentovaných športovcov STÚ 2020


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur